Reporter Radio: Pot bijzondere bijstand sneller leeg door groei beschermingsbewind

De gemeente betaald voor mensen die dat niet kunnen, de kosten voor beschermingsbewind uit de bijzondere bijstand.

Als iemand zijn geldzaken niet meer geregeld krijgt, als er geen overzicht is,  dan kan een bewindvoerder de financiën overnemen. Degene ‘onder bewind’ verliest de regie en krijgt per week alleen ‘leefgeld’.

Beschermingsbewind is een ingrijpende maatregel en een aanvraag moet dan ook altijd via de rechtbank.

De rechter heeft twee taken. Het beoordelen van een aanvraag voor beschermingsbewind en toezien op de kwaliteit van de bewindvoerder.

Gemeentes zijn gefrustreerd omdat zij geen grip hebben op het aantal toewijzingen, de kwaliteit van de beschermingsbewindvoerders en ook niet op de reden waarom mensen bewindvoering krijgen.

Landelijk steeg het aantal mensen met beschermingsbewind tussen 2010 en 2013 met 66% en die trend zet door.

De kosten rijzen de pan uit en de wethouders van de vier grote steden doen een oproep om wet- en regelgeving aan te passen.

 

Te gast zijn: Hanneke Huurman, directeur van de BPBI, Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders, wethouder Gerrie Elfrink uit Arnhem en rechter Dirk de Loor, voorzitter van de Expertgroep curatele, bewind en mentorschap. 

Reacties van de wethouders uit: Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en anderen en van Christen Unie Tweede Kamerlid Carola Schouten.