Reporter Radio: Roundup opnieuw onder vuur in Europa

Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel Roundup ligt opnieuw onder vuur. Europese autoriteiten stelden onlangs dat het middel veilig is en niet kankerverwekkend. Maar documenten van de producent Monsanto, die via een Amerikaanse rechtbank openbaar zijn gemaakt, werpen een nieuw licht op de Europese beoordeling.

Verslaggevers Vincent Harmsen en Berna van Vilsteren bekeken de duizenden documenten en de onderzoeken naar de schadelijkheid van RoundUp. Speelt Monsanto wel open kaart?

 In de studio reageert Ingrid Becks van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het Ctgb gaat over de toelating voor de Nederlandse markt.