Reporter Radio: Wat leveren de uitzendingen op?

Reporter Radio maakt ongeveer 45 uitzendingen per jaar. Daarvan zijn er een aantal met direct gevolg of resultaat. Er worden Kamervragen gesteld of maatregelen genomen (zoals bij het UWV en bij de overheveling van een geneesmiddel).
Zondag 10 januari laten we vier onderwerpen horen waarover een vervolg te melden is. De urilift in Amersfoort, het verhaal over de man die een 1F-status heeft, de ontwikkelingen in de wereld van de lobby en het onderzoek naar de VOG voor jongeren van het Ministerie van Justitie.

Te gast zijn:
Over de urilift: Paula Brouwer van café Queens uit Amersfoort
1F-status: dochter Fereshta
Lobby: Erik Wesselius, Corporate Europe Observatory
VOG: criminoloog Elina Kurtovic