Serenade van Stef

In de 7-delige serie Serenade van Stef van KRO-NCRV en Kansfonds ontmoet zanger/tekstschrijver Stef Bos mensen die in hun leven in problemen zijn gekomen door uiteenlopende omstandigheden. Mensen met een verleden van geweld, van verslaving of van gewoon ‘domme pech’. Mensen die in hun leven soms de verkeerde afslag namen en diep de afgrond in keken. Mensen die dankzij de naastenliefde van anderen weer uit het dal zijn geklommen.

Serenade van Stef gaat over omzien naar elkaar, want ieder mens telt. Dat is waarom Kansfonds omziet naar de meest kwetsbare mensen, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en gezinnen in armoede. Mensen wiens kwetsbaarheid niet altijd even zichtbaar is, maar vaak wel allesbepalend. Kansfonds helpt waar niemand anders dat doet of durft. Ze steunen lokale initiatieven, bieden een vangnet en zoeken een oplossing voor de oorzaken die de problemen in stand houden. Dat doen ze samen met anderen. Zodat er een samenleving ontstaat waarin plek is voor íedereen. Meer info over Kansfonds, zie www.kansfonds.nl

Persberichten bij Serenade van Stef