KRO Spoorloos: Gendro vindt zijn Indonesische ouders terug verkozen tot beste Spoorloos-reportage

KRO Spoorloos zocht de afgelopen 25 jaar in meer dan 500 uitzendingen in 65 landen bloedverwanten en bewerkstelligde zo meer dan 1000 herenigingen! Uit die enorme hoeveelheid reportages hebben de kijkers de hereniging in 2009 van Gendro Schijff met zijn Indonesische ouders tot beste verkozen. In de jubileumuitzending van maandagavond was een vervolg op de winnende reportage te zien. Spoorloos trekt wekelijks ruim twee miljoen kijkers.

In 2009 vond KRO Spoorloos de biologische ouders van Gendro terug in een Indonesisch dorpje. Gendro was een buitenechtelijk kind, zijn ouders waren elkaars buren en indertijd allebei met een ander getrouwd. In het dorp werd dat ervaren als een schande. Gendro’s moeder werd uitgestoten, maar bleef wel in het dorp wonen. Toen Gendro haar in 2009 ontmoette, ontdekte hij dat ze al die jaren in een sociaal isolement had geleefd. Gendro’s vader woonde naast haar, maar heeft nooit meer naar haar omgekeken. Hij was ten tijde van de hereniging ernstig ziek, met name door de last uit zijn verleden, zo meende men in het dorp.

Het bezoek dat Gendro in 2009 aan zijn ouders bracht veranderde veel ten gunste. Zijn moeder werd weer geaccepteerd en zijn vaders gezondheid verbeterde. En Gendro werd een rustiger mens door de ontmoeting. Tegenwoordig zet Gendro zich in voor kansarme kinderen.