Kwart Marokkaanse mannen en Turkse vrouwen krijgt een depressie

Zoals u wellicht weet krijgt ruim 10% van de bevolking te maken met een depressie. Dat is meer dan 1,5 miljoen mensen. Daarvan slikken ruim 300.000 mannen en ruim 600.000 vrouwen antidepressiva. Lage inkomens krijgen twee keer zo vaak antidepressiva voorgeschreven dan hoge inkomens. Bij Marokkaanse mannen en Turkse vrouwen krijgt 1 op de 4 te maken met een depressie (tegen 1 op de 10 bij witte Nederlanders).

Het taboe op psychische problemen is bij bi-culturele Nederlanders levensgroot. Campagnes van de overheid om depressie bespreekbaar bereikt deze groep niet. Om dit aan te kaarten is NPO3 YoMo!-presentator Mo Anouar samen met transculturele psychiater Kitty Riedewald afgelopen vrijdag op bezoek geweest bij staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid.

Staatssecretaris Blokhuis erkent dat de campagnes in het verleden vooral gericht waren op hoogopgeleide witte vrouwen. In 2019 zal hij extra aandacht vestigen op bi-culturele jongeren. De spotjes zullen dan behalve op tv ook veel meer via social media verspreid worden. Blokhuis benadrukt dat de overheid alle Nederlanders wil bereiken dus ook Marokkaanse mannen en Turkse vrouwen. Alhoewel dat niet eenvoudig is.

In de psychiatrie is cultuursensitief werken (rekening houden met de culturele achtergrond van de cliënt) nog altijd een keuzevak. Volgens psychiater Kitty Riedewald moet dat een verplicht onderdeel worden van de studie zowel bij Geneeskunde alsook bij Psychologie. Ook moeten er meer bi-culturele psychologen toegelaten worden door de GGZ. Blokhuis beaamt dit maar benadrukt nogmaals dat het niet eenvoudig is om een cultuurverandering door te voeren. In de huidige zorginstellingen worden wel bi-culturele hulpverleners aangenomen maar die moeten werken met westerse modellen en Nederlandse gewoontes die vaak niet aansluiten bij de achterban met als het gevolg dat deze hulpverleners het vaak niet vol houden.

Blokhuis wil de psychiatrie toegankelijker maken voor bi-culturele groepen. Daarvoor is het belangrijk om samen met een aantal ambassadeurs, transculturele psychiaters en ervaringsdeskundigen om tafel te gaan zitten.

Mo is blij dat de staatssecretaris de campagne om depressie bespreekbaar te maken in 2019 ook gaat richten op bi-culturele jongeren en dat het cultuursensitiever maken van de psychiatrische hulpverlening op de agenda staat.