Zin in weekend: zaterdag 1 en zondag 2 oktober

Presentator Wilfred Kemp ontvangt zaterdag 1 oktober:
Henk Beaart, voorzitter van de KBO-seniorenvereniging Bergharen Hernen Leur. Hij is één van de initiatiefnemers van de kookcursus voor senioren, die komende donderdag begint. Het zijn met name mannen, die hebben ingetekend voor de cursus.

Andries Govaart, theoloog en schrijver, hij schreef de tekst voor de cantate De verloren zoon, die onlangs in première ging.

Verder in Zin in Weekend:
De beschouwers van het levensbeschouwelijke nieuws: Hannie van Dijk, Protestants Theoloog en Anton de Wit, Katholiek, schrijver en publicist.

Hoe om te gaan met vreemdelingen en vluchtelingen?
Deze actuele vraag speelde ook in bijbelse tijden. De schrijver van de eerste Petrusbrief noemt de christenen vreemdelingen. Ze zijn namelijk allereerst het volk van God en pas in de tweede instantie deel van de aardse maatschappij.

Presentator Annemiek Schrijver ontvangt op 2 oktober
Johannes de Witt, voorzitter van Fidesco, katholieke missieorganisatie die dit jaar 25 jaar bestaat.

Sander Troelstra, meervoudig winnaar van de Zilveren Camera en winnaar van de Nationale Portretprijs. Hij is één van de twee fotografen van de foto-expositie: Ruth in een ander licht. De fotografen kregen de opdracht om zich te laten inspireren door het bijbelverhaal Ruth en het lied dat zanger Stef Bos daarover heeft gemaakt.

In Onze Lieve Vrouwe Toren in Amersfoort zijn de portretten van vluchtelingen vrouwen te zien.

Verder in Zin in Weekend:
Reportage over de bijbelse voorstellingen op de tentoonstelling Klassieke Verleiding van de kunstenaar Sir Lawrence Alma Tadema, die te zien is in het Fries Museum in Leeuwarden.

In de buurt van God: Wie woont er in de buurt van Maria Sterre der Zee in Maastricht.
Het Christendom ontstond als een beweging binnen het Jodendom. Maar al snel worden niet-Joden toegelaten en wordt het christendom een universele godsdienst: God maakt geen onderscheid tussen mensen, hij trekt zich het lot van iedereen aan.
In het bijbelboek Handelingen staat  het eerste verhaal over een niet-jood uit Ethiopië, die gedoopt wordt.

Zin in Weekend, zaterdag 1 en zondag 2 oktober, om 18.00 uur op NPO Radio 5.