Zin in weekend: Zaterdag 10 en zondag 11 september

Presentator Wilfred Kemp ontvangt zaterdag 10 september
Ineke Basteleur van de Stichting Oude Groninger kerken over het project Sleutelbewaarders. In dit kader kregen leerlingen van basisschool in Gamwerd de sleutels van de kerk en worden ze zo medeverantwoordelijk voor het beheer ervan.

Simone Filippini, algemeen directeur van de katholieke hulporganisatie Cordaid, over haar reis naar Syrië, om de partners ter plekke een hart onder de riem te steken. Veel inwoners zijn gevlucht, maar nog 13 miljoen mensen, onder wie 6 miljoen kinderen, leven in het land in voortdurende angst.

Verder in Zin in Weekend:
De beschouwers van het levensbeschouwelijke nieuws: Janneke Nijboer, missionair predikant in de Protestantse gemeente Noordwijk en columnist en Lidy Langendijk pastoraal werkster in de Suitbertus Parochie van Culemborg en omstreken.

Een tweeluik over het Erasmusraam in de St. Jans kerk in Gouda. Het is gemaakt door de bekende kunstenaar/glazenier Marc Mulders

Hoe om te gaan met vreemdelingen en vluchtelingen ?
Deze actuele vraag speelde ook in bijbelse tijden. Er kwamen vreemdelingen naar Israël, maar de Israëlieten woonden ook tijdelijk of permanent elders, zoals in Egypte en in Babylon. Komende weken in Zin in weekend lezen de acteurs Peter Tuinman en Carine Crutzen verhalen over vreemdelingen in de bijbel. Rode draad in de Bijbel is dat God zorgt draagt voor en bescherming geeft aan de vluchtelingen. Het is daarmee eveneens de oproep aan de mens om dit te doen. Deze woorden klinken ook in psalm 146.

Presentator Annemiek Schrijver ontvangt op 11 september
Truus Groen.Ze liep met een vriendin de weg van Barmhartigheid in Rome en dacht toen: Wij hebben in Amsterdam ook zo’n mooie binnenstad en mooie kerken. Dat kan in Amsterdam ook. En zaterdag de 17e is het dan zo ver.

Teieo Meedendorp, senior onderzoeker en medesamensteller van de tentoonstelling De waanzin nabij, Van Gogh en zijn ziekte. Welke psychische ziekte had Vincent van Gogh, die ertoe leidde dat hij zijn oor afsneed én uiteindelijk zichzelf doodde?
Komende woensdag en donderdag buigt  hierover zich een internationaal gezelschap van artsen en van Gogh kenners. Na 125 jaar is er nog geen eensluidende diagnose.

Verder in Zin in Weekend:
Deel twee van een tweeluik over  het Erasmusraam in de St. Jans kerk in Gouda, gemaakt door de bekende kunstenaar/glazenier Marc Mulders. Hoe ziet hij zijn rol als kunstenaar ziet en wat  spreekt hem aan in glas-in-lood kunst.

Kijk mijn kerk:  mensen vertellen waarom ze op zondag graag ter kerke gaan en wat hen inspireert, ontroert en gaande houdt.

De vreemdeling in de bijbel. Deze keer het verhaal van Naäman uit Aram, die naar Kanaän gaat voor genezing en die ook ontvangt.
 

Zin in Weekend, zaterdag 10 en zondag 11 september, NPO Radio 5, 18.00-19.00 uur.